Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2022

[5.319] Các Giấy khen của Liệt sỹ Trịnh Xuân Mãi/ Trịnh Văn Mãi, đơn vị Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 724 pháo binh, quê Yên Sơn - Lục Nam - Hà Bắc, năm 1969

2022011534454


Hai Giấy khen của Liệt sỹ Trịnh Xuân Mãi, đơn vị Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 724 pháo binh, quê Yên Sơn - Lục Nam - Hà Bắc, do quân Úc thu giữ tháng 9/1969 tại tỉnh Bà Rịa.

- Giấy khen đề ngày 26/2/1969 do đc Trần Thành Lập - Phó Chính ủy thay mặt Thủ trưởng đơn vị 2C ký, tặng đc Trịnh Xuân Mãi là tiểu đội phó thuộc đơn vị 74 (Tức Trung đoàn 724 pháo binh Miền) về thành tích trong trận pháo kích vào Nhà Bè và Cát Lái ngày 23/2/1969.

- Giấy khen đề ngày 21/3/1969 do đc Lê Bá Ước thay mặt Thủ  trưởng đơn vị ký, tặng đồng chí Trịnh Xuân Mãi đơn vị Đoàn 74 (Tức Trung đoàn 724 pháo binh Miền) quê Yên Sơn - Lục Nam - Hà Bắc về thành tích trong trận pháo kích vào Nhà Bè ngày 16/3/1969.

Căn cứ nội dung khen thưởng và người ký, đây là Giấy khen của Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát cấp cho cá nhân có thành tích thuộc Trung đoàn 724 pháo binh Miền phối hợp với đơn vị đặc công trong trận tấn công mục tiêu khu vực kho/ cảng Nhà Bè và Cát Lái.

Ảnh chụp 2 Giấy khen:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ có thông tin về Liệt sỹ TRịnh Văn Mãi quê Yên SƠn - Lục Nam - Bắc Giang như sau:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét