Thứ Năm, 20 tháng 1, 2022

[5.325] Giấy khen của Liệt sỹ Nguyễn Văn Hải đơn vị Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 761 Sư đoàn 9 quê Mỹ Thạnh Đông, Đức Huệ, Long An * Danh sách 26 Liệt sỹ tiểu đoàn 1 Trung đoàn 761 Sư đoàn 9 hy sinh ngày 17/6/1967 tại trận chiến xóm Bò - Trảng Dài - tỉnh Bình Dương

2022012039466


Ngày 17/6/1967, bộ đội thuộc Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 761 (Hay Trung đoàn 1) Sư đoàn 9 tấn công quân Mỹ tại khu vực xóm Bò.

Sau trận đánh quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ của bộ đội Việt Nam thuộc Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 761 Sư đoàn 9, trong đó có Giấy khen của đồng chí Nguyễn Văn Hải quê Mỹ Thạnh Đông, Đức Huệ, Long An. Thông tin trên giấy tờ thu giữ trùng khớp với thông tin về Liệt sỹ Nguyễn Văn Hải có trong web Chính sách quân đội.

Ảnh chụp Giấy khen của Liệt sỹ Nguyễn Văn Hải:
Trong web Chính sách quân đội có thông tin về 26 Liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 1 Trung đoàn 761 Sư đoàn 9 hy sinh ngày 17/6/1967 tại trận chiến xóm Bò - Trảng Dài - tỉnh Bình Dương, cụ thể:


1 * LS Bùi Hữu Bắc * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 1, f9 * Quê quán: Thanh Lâm, Kinh Môn, Hải Hưng * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

2 * LS Bùi Văn Bền * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 761, f9 * Quê quán: Tân Bình, Mỏ Cày, Bến Tre * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

3 * LS Bùi Văn Dầu * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 1, f9 * Quê quán: Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Gia Định * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

4 * LS Bùi Văn Hẹn * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 1, e1/f9 * Quê quán: Minh Tân, Kinh Môn, Hải Hưng * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

5 * LS Đinh Văn Hà * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 1, f9 * Quê quán: Quyết Tiến, Gia Lâm, Hà Nội * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

6 * LS Đoàn Văn Ta * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 761, f9 * Quê quán: Tư Thành, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

7 * LS Đoàn Văn Tuấn * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 1, f9 * Quê quán: Quyết Tiến, Gia Lâm, Hà Nội * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

8 * LS Lã Văn Hai * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 761, f9 * Quê quán: Hùng Sơn, Lục Nam, Hà Bắc * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

9 * LS Lê Văn Cả * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 761, f9 * Quê quán: Đức Lập, Đức Hòa, Long An * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

10 * LS Lê Văn Cò * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 761, f9 * Quê quán: Tân Long, Long Mỹ, Sóc Trăng * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

11 * LS Lê Văn Sơn * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 761, f9 * Quê quán: Long Hiệp, Bến Thủ, Long An * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

12 * LS Nguyễn Công Danh * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 761, f9 * Quê quán: Thạch Phú, Cầu Kè, Trà Vinh * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

13 * LS Nguyễn Đình Hoạt * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 761, f9 * Quê quán: Hy Sơn, Kinh Môn, Hải Hưng * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

14 * LS Nguyễn Đức Phước * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 761, f9 * Quê quán: Tân Sơn, Bình Tân, Gia Định * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

15 * LS Nguyễn Đức Tuyên * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 761, f9 * Quê quán: An Lâm, Nam Sách, Hải Dương * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

16 * LS Nguyễn Văn Cựu * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 761, f9 * Quê quán: Đại Xuân, Quế Võ, Hà Bắc * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

17 * LS Nguyễn Văn Hải * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 761, f9 * Quê quán: Mỹ Thạnh Đông, Đức Huệ, Long An * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

18 * LS Nguyễn Văn Hưng * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 761, f9 * Quê quán: Tân Nhật, Bình Tân, Gia Định * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

19 * LS Nguyễn Văn Nhiêm * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 761, f9 * Quê quán: Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Tây * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

20 * LS Phạm Văn Thế * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 761, f9 * Quê quán: Khánh Hội, Quận 3, Sài Gòn * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

21 * LS Phạm Vũ Dũng * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 761, f9 * Quê quán: Nội Duệ, Từ Sơn, Hà Bắc * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

22 * LS Phan Văn Phù * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 761, f9 * Quê quán: Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Gia Định * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

23 * LS Trần Hồng Tư * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 761, f9 * Quê quán: , Quy Nhơn, Bình Định * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

24 * LS Trần Văn Đông * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 761, f9 * Quê quán: Bình Thanh Đông, Gò Công, Mỹ Tho * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

25 * LS Trần Văn Năm * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 761, f9 * Quê quán: Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Gia Định * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài

26 * LS Trịnh Văn Ngường * Hy sinh: 17/06/1967 * Đơn vị: , 1, 761, f9 * Quê quán: Phước Hiệp, Củ Chi, Gia Định * Nơi hy sinh: Xóm Bò, Trảng Dài


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét