Thứ Hai, 17 tháng 1, 2022

[5.321.1] Quyết định đề bạt lên Tiểu đội bậc phó của Liệt sỹ Lê Hữu Ý đơn vị Trung đoàn 271 Sư đoàn 9, quê Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, hy sinh 25/11/1968

2022011736459


Quân Mỹ thu giữ sau trận đánh tại Tà Xia - Tây Ninh giấy tờ của Liệt sỹ Lê Hữu Ý đơn vị Trung đoàn 271 Sư đoàn 9, quê Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa gồm Quyết định đề bạt lên chức vụ Tiểu đội bậc phó.

Ảnh chụp Giấy tờ:

Web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Lê Hữu Ý như sau:


Họ và tên:Lê Hữu Ý
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1949
Nguyên quán:Hải Hòa, Tĩnh Gia,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:7/1967
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, 2, 761, f9
Cấp bậc:H2 - AT
Chức vụ:
Ngày hi sinh:25/11/1968
Trường hợp hi sinh:Tà Xia - Tại trận địa
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét