Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2024

[5.603] Quyết định thăng quân hàm lên Thượng sỹ của liệt sỹ Trần Minh Châu, đơn vị thuộc Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 90 Sư đoàn 324, quê Xuân Phổ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, năm 1965

2024030122837

1. Ngày 23/7/1966 tại QUảng Trị, quân Mỹ có thu giữ bản Quyết định thăng quân hàm lên Thượng sỹ của đc Trần Minh Châu, đơn vị thuộc Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 90 Sư đoàn 324:

- Quyết định đề ngày 8/9/1965 do Thủ trưởng Trung đoàn 90 Sư đoàn 324 Từ Duyệt ký, đề bạt đc Trần Minh Châu thuộc tiểu đoàn 9, nhập ngũ 3/1954, tái ngũ 4/1965, chức vụ Tài vụ, từ quân hàm Trung sỹ lên cấp Thượng sỹ.

2. Có thông tin về liệt sỹ Trần Minh Châu Thượng sỹ - Trợ lý tài vụ thuộc Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 90, quê Xuân Phổ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, hy sinh 23/7/1966, khớp với giấy tờ bị thu giữ.

3. Ảnh chụp Quyết định (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét