Thứ Tư, 3 tháng 7, 2024

[3.330] Đơn xin gia nhập Đảng của đc Nguyễn Đại Phong, đơn vị Đại đội 2 - Tiểu đoàn 66 bộ binh cơ giới - Trung đoàn 202 Tăng thiết giáp Mặt trận Trị Thiên, quê Thanh Châu - Nam Thanh - Tiền Hải - Thái Bình

2024070328081

1. Cuối tháng 5/1972, tại Thừa Thiên Huế, thủy quân lục chiến Sài Gòn thu giữ nhiều giấy tờ của Đại đội 2 - Tiểu đoàn 66 bộ binh cơ giới - Trung đoàn 202 Tăng thiết giáp Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Một trong số đó có Đơn xin gia nhập Đảng của đc Nguyễn Đại Phong quê Thanh Châu - Nam Thanh - Tiền Hải - Thái Bình, đề ngày 20/5/1972. Đ/c Nguyễn Đại Phong sinh năm 1951, vào Đoàn 20/9/1968, nhập ngũ 19/5/1971.

2. Ảnh chụp 1 trang của Đơn xin gia nhập Đảng (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)


Bổ sung 4/7/2024: Giấy tờ này đã được chuyển đến gia đình liệt sỹ Nguyễn Đại Phong. LS Nguyễn Đại Phong hy sinh 23/5/1972 tại Phong Điền - Thừa Thiên - Huế.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét