Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2024

[3.331] Sổ ghi chép của liệt sỹ Lê Hữu Lục, đơn vị thuộc Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 9 sư đoàn 304 Mặt trận Trị Thiên, quê Đức Hùng - Đức Yên - Đức Thọ - Hà Tĩnh

2024070530902

1. Tháng 7/1970 tại Quảng Trị, quân Sài Gòn thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304. 

Một trong số đó có cuốn sổ ghi chép mang tên đc Lê Hữu Lục. Cuốn sổ có các nội dung ghi chép cá nhân, có 1 danh sách có tên quê quán 1 số Đoàn viên....

2. Có thông tin về liệt sỹ Lê Hữu Lục khớp với thông tin trong cuốn sổ bị thu giữ.

3. Ảnh chụp 1 trang cuốn sổ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)


4. Bổ sung: Ảnh chụp cuốn sổ của liệt sỹ Lê Hữu Lục đã được chuyển tới gia đình liệt sỹ ngày 6/7/2024.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét