Thứ Tư, 10 tháng 7, 2024

[7.72] Không ảnh (46): Trọng điểm ngầm vượt sông Ta Lê/ ngầm Ta Lê trong cụm trọng điểm đánh phá ATP của không quân Mỹ trên đường 20 Quyết Thắng - tuyến đường Hồ Chí Minh

20240710

Trọng điểm ngầm vượt sông Ta Lê/ ngầm Ta Lê trong cụm trọng điểm đánh phá ATP của không quân Mỹ trên đường 20 Quyết Thắng - tuyến đường Hồ Chí Minh
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét