Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2024

[3.332] Một số giấy tờ của bộ đội thuộc Sư đoàn 320 Mặt trận đường 9 bắc Quảng Trị: (1) Quyết định thăng quân hàm Đ/c Nguyễn Văn Vượng; (2) Giấy chứng minh quân nhân của Nghiêm Xuân Oanh quê thôn Nội - Cộng Hòa - Phú Xuyên - Hà Tây

2024070631904

1. Ngày 29/1/1968 tại Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ của bộ đội thuộc Sư đoàn 320 Mặt trận đường 9 bắc Quảng Trị gồm:

- Quyết định đề 10/11/1967, do đc Trung tướng Song Hào ký, đề bạt đc Nguyễn Văn Vượng từ cấp bậc Hạ sỹ? (Aspirant) lên cấp Trung sỹ?. Văn bản được sao y bởi Trung đoàn 64 Sư đoàn 320. Không có thông tin quê quán đc Nguyễn Văn Vượng.

- Quyết định ngày 17/7/1964 do Thiếu tá Hoàng Văn Vượng, chỉ huy Trung đoàn 64 sư đoàn 320 ký, đề bạt đc Nghiêm Xuân Oanh là tiểu đội trưởng đại đội 2 tiểu đoàn 7.

-  Giấy chứng minh quân nhân của đc Nghiêm Xuân Oanh đơn vị C9/d3/E48/F320, sinh năm 1947 quê thôn Nội - Cộng Hòa - Phú Xuyên - Hà Tây, nhập ngũ 18/2/1965. [Bổ sung thông tin ngày 8/7/2024: Có thông tin về liệt sỹ Nghiêm Xuân Oanh hy sinh 26/1/1968]

- Giấy chứng nhận đề 27/3/1967 của Chỉ huy tiểu đoàn 17 sư đoàn 320 chứng nhận đc Nghiêm Xuân Oanh, tuy nhiên nội dung không đọc được do bị cháy 1 phần giấy tờ.

- Đơn xin vào Đảng đề 28/11/1967 của đc Nghiêm Xuân Oanh.

2. Ảnh chụp các giấy tờ bị mờ, đen kịt.

3. Ảnh chụp Quyết định đề bạt đc Nguyễn Văn Vượng (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét