Thứ Tư, 10 tháng 7, 2024

[5.648] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (203): Các giấy tờ của bộ đội thuộc Phân khu 2 - Quân Giải phóng miền Nam (1) Đc Vũ Trường Long, đại đội phó thuộc tiểu đoàn 267A quê xóm Thượng - Gia Lộc - Cát Hải - Hải Phòng; (2) Đc Vũ Trọng Hiến; (3) Đc Ngọc KHiết

2024071035910

1. Tháng 12 năm 1969, trên sông Vàm Cỏ Đông tỉnh Long An, lực lượng biệt kích Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội VIệt Nam nhiều giấy tờ của  bộ đội thuộc Phân khu 2 - Quân Giải phóng miền Nam gồm:

- Bức thư đề ngày 30/11/1969 của đc Vũ Trường Long đơn vị thuộc khu Bắc Long An/ Phân khu 2, gửi về chị Vũ Thị Hưởng xóm Thượng xã Gia Lộc huyện Cát Hải tp Hải Phòng. Thư có nói đc Long vào nam được 2 năm, chiến đấu quanh khu Sài Gòn; đc Long bị thương 6 hoặc 7 lần nhưng vẫn đủ sức  khỏe thực hiện nhiệm vụ.

- Vỏ phong bì thư của đc Long gửi về người chị được làm từ 1 Giấy khen đề 27/7/1969 do đc Phạm Công Quá thay mặt Thủ trưởng Tỉnh đội Long An ký, khen thưởng đc Vũ Trường Long - Đại đội phó đơn vị 267A Phân khu 2 về thành tích chiến đấu tại ngã tư Bảy Hiền.

- Một thư cá nhân đề 2/9/1969 với người gửi là Vũ Trọng Hiến đơn vị thuộc Phân khu 2, gửi về người nhận là Đỗ Khắc Thái, xóm Đoàn Kết thôn Trà Đông xã Dũng Nghĩa - Thư TRì [Vũ Thư] - Thái Bình.

- Thư cá nhân đề 8/12/1969 với người gửi là Ngọc Khiết, người nhận là Hoàng Ngọc Ngật thôn Mai Xá xã Mỹ Xá - ngoại thành Nam Định.


2. Ảnh chụp Giấy khen và địa chỉ gửi thư của đc Vũ Trường Long (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét