Thứ Năm, 4 tháng 7, 2024

[5.645] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (202): Thẻ Đoàn viên của đc Trần Quang Ánh, trung đội phó thuộc Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 101D; quê Quỳnh Vân - Quỳnh Côi - Thái Bình

2024070429900

1.  Đầu tháng 9/1969, tại khu vực tây đường 13, quân Mỹ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam một số giấy tờ mang tên đc Trần Quang Ánh gồm:

- Giấy cung cấp có tiêu đề đơn vị F12/C26 đề 25/8/1969 mang tên đc Trần Quang Ánh, nội dung đc Ánh chuyển đơn vị, đơn vị cũ đã cấp đến 31/8/1969, đơn vị mới cấp từ 1/9/1969.

- Một Thẻ Đoàn viên đề 31/5/1966 của Chi đoàn 6 khu Gang thép Thái Nguyên, mang tên đc Trần Quang Ánh, quê Quỳnh Vân - Quỳnh Côi - Thái Bình, sinh 21/10/1943, vào Đoàn 5/10/1962.

2. Web Chính sách quân đội không có thông tin về liệt sỹ như trong giấy tờ bị quân Mỹ thu giữ.

3. Ảnh chụp 1 trang Thẻ Đoàn viên (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét