Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2024

[7.70] Không ảnh (44): Khu vực Trại biệt kích Dak Sieng, tháng 3 năm 1967

20240706

Không ảnh khu vực Trại biệt kích Dak Sieng - Kontum, tháng 3 năm 1967Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét