Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2024

[5.646] Giấy chứng minh quân nhân của liệt sỹ Lê Quang Dong, đơn vị thuộc Trung đoàn 48 Sư đoàn 320, quê Đàm Lộc - Thanh Bình - Cẩm Giàng - Hải Dương [Nay thuộc thành phố Hải Dương]

2024070631905

1. Ngày 30/1/1968, tại bắc QL9 huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ một Giấy chứng minh quân nhân, có chữ ký của Chỉ huy Trung đoàn 48 Sư đoàn 320, mang tên đc Lê Quang Dong sinh năm 1940, nhập ngũ 8/2/1960 vào Đại đội 9 tiểu đoàn 3 Trung đoàn 48 Sư đoàn 320, quê Đàm Lộc - Thanh Bình - Cẩm Giàng - Hải Dương [Nay thuộc thành phố Hải Dương]. Cha mẹ đc Lê Quang Dong là Lê Quang Quảng và Nguyễn Thị Điền, sống tại quê.

2. Có thông tin về liệt sỹ Lê Quang Dong, khớp với thông tin trên giấy tờ bị thu giữ.

3. Ảnh chụp 1 trang Giấy chứng minh quân nhân (bị đen kịt, lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét