Thứ Hai, 8 tháng 7, 2024

[5.647] Địa danh (68): Cao điểm 680, núi Đá Bàn và dấu vết hoạt động của Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 Quân khu Trị Thiên tại khu vực này tháng 8/1970

20240708

1. Bản đồ quân sự Mỹ có 3 địa danh núi Đá Bàn, trải dài phạm vi cỡ 10km, trên địa bàn xã Ba Lòng, Tà Long và Hải Phúc - huyện Dak Rong tỉnh Quảng Trị.

2. Trên bản đồ quân sự Mỹ không có Cao điểm 680. Bản đồ được Quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng có địa danh Cao điểm 680.

3. Theo thông tin của phía Việt Nam, đầu tháng 8/1970, có một số liệt sỹ  thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 hy sinh tại khu vực Cao điểm 680 tây Đá Bàn.

4. Đối chiếu với thông tin của quân đội Mỹ thì có ghi nhận 1 số trận giao chiến cùng thời gian tại khu vực núi Đá Bàn và khu vực Cao điểm 680 tương ứng. Cũng những ngày sau đó trong tháng 8/1970, phía Mỹ ghi nhận dấu vết của tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 sư đoàn 304 chiến đấu tại/ lân cận khu vực này.

5. Như vậy cho thấy rõ ràng sự hiện diện của Trung đoàn 9 sư đoàn 304 cũng như vị trí khu vực núi Đá Bàn, Cao điểm 680 - huyện Dak Rong tỉnh Quảng Trị.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét