Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2024

[7.71] Không ảnh (45): Trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ tại khu vực đường Hồ Chí Minh vượt sông Seka Man và đoạn phía nam, trên đất Lào tháng 3/1969

20240706

Không ảnh trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ tại khu vực đường Hồ Chí Minh vượt sông Seka Man và đoạn phía nam, trên đất Lào tháng 3/1969.

Các chấm/ vùng trắng trên không ảnh tập trung dọc tuyến đường/ sông là dấu vết các trận ném bom.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét