Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

[3.135] Tờ báo Tây Nguyên, số ra ngày 10/3/1969 - Là tờ tin của Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Tây Nguyên

2018120838175

Tờ báo Tây Nguyên, số ra ngày 10/3/1969 - Là tờ tin của Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Tây Nguyên. Tờ báo có 12 trang.

Ảnh chụp trang 1 của Tờ báo:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét