Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

[5.106] Dấu chân Trung đoàn 209 tại miền Đông Nam bộ (3) - Địa danh (27) - Tà Hát: Giấy tờ của Liệt sỹ Lê Quang Hưng, Đại đội 3 Tiểu đoàn 7Trung đoàn 209 và Giấy chứng minh của đ/c Nguyễn Văn Nhân, năm 1968

2018122959205

Các giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 209 Sư đoàn 7, do quân Mỹ thu giữ gồm:

- Giấy ra viện, đề ngày 26/7/1968, do bác sỹ Trần Quang Minh, bệnh viện 211 Mặt trận B3 Tây Nguyên ký, có thông tin bệnh nhân tên là Lê Quang Hưng, 24 tuổi, là Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 7 Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 320, vào viện từ 25/6/1968.

- Giấy chứng minh của đ/c Nguyễn Văn Nhân, thuộc Đoàn chi viện 3013.

Các Giấy tờ này quân Mỹ thu giữ cách đây tròn 50 năm, tháng 12/1968, tại miền Đông Nam Bộ.

Trong web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Lê Quang Hưng, hy sinh tại Tà Hát, cụ thể như sau:

http://chinhsachquandoi.gov.vn/LietSi/42949

Họ và tên:Lê Quang Hưng
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1945
Nguyên quán:Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:4/1967
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, 7, 209, f7
Cấp bậc:H3
Chức vụ:
Ngày hi sinh:27/12/1968
Trường hợp hi sinh:Đánh xe tăng ở Bản Tà Hát - Bản Tà Hát
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Thân nhân khác:Lê Bá Nghĩa

Đơn vị khi hi sinh:, c3/d7/e209/f7
Cấp bậc:H3 - CVP

Ảnh chụp giấy tờ:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét