Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

[3.147] Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng cấp cho đ/c Trần Trọng Nhâm, thượng sỹ thuộc Trung đoàn 88, quê quán xã Phú Thịnh huyện Hạ Hòa tỉnh Vĩnh Phú, năm 1969

2018122656197

Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng cấp cho đ/c Trần Trọng Nhâm, sinh ngày 24/5/1943, thượng sỹ thuộc Trung đoàn 88, quê quán xã Phú Thịnh huyện Hạ Hòa tỉnh Vĩnh Phú, đề ngày 6/4/1969.

Giấy tờ này quân Mỹ thu giữ sau trận Trung đoàn 88 tấn công căn cứ Mỹ.

Ảnh chụp giấy tờ:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét