Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

[3.148.1] Giấy chứng nhận đeo Huân chương và Quyết định trao quân hàm Chuẩn úy cho đ/c Hà Mạnh Tài, quê xã Mỹ Lương huyện Yên Lập tỉnh Vĩnh Phú/ Phú Thọ

2018122959201

Giấy chứng nhận đeo Huân chương và Quyết định trao quân hàm Chuẩn úy cho đ/c Hà Mạnh Tài, quê xã Mỹ Lương huyện Yên Lập tỉnh Vĩnh Phú/ Phú Thọ.

- Giấy chứng nhận đeo huân chương Chiến sỹ vẻ vang, do Văn phòng Phủ Chủ tịch cấp, đề ngày 22/12/1969.

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, cấp cho đ/c Hà Mạnh Tài, sinh năm 1942.

- Quyết định của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao quân hàm Chuẩn úy cho đ/c Hà Mạnh Tài.

Các giấy tờ này do quân Lonnol thu giữ tại Campuchia, có địa điểm thu giữ, Rongxanh chưa đưa lên.

Ảnh chụp các giấy tờ:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét