Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

[3.148] Giấy chứng minh Đoàn chi viện 2236 và Quyết định bổ nhiệm Chính trị viên Đại đội 1 Tiểu đoàn 11 Sư đoàn 304B huấn luyện của đ/c Nguyễn Văn Hữu, năm 1970

2018122959201

Các giấy tờ của đ/c Nguyễn Văn Hữu gồm:

- Quyết định bổ nhiệm do đ/c Phó chính ủy Sư đoàn 304B huấn luyện - Thượng tá THái Lâm ký ngày 6/10/1971, bổ nhiệm đ/c Nguyễn Văn Hữu, giữ chức vụ Chính trị viên Đại đội 1 Tiểu đoàn 1.

- Giấy chứng minh Đoàn chi viện 2236 cấp ngày 8/10/1970.

Không có thông tin về quê quán của đ/c Hữu. Giấy tờ này do quân Lonnol thu giữ tại Campuchia, có vị trí nơi thu giữ, Rongxanh tạm chưa đưa lên.


Ảnh chụp các giấy tờ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét