Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

[4.26] Tiểu đoàn 8 pháo binh Phân khu 1 (7) - Báo cáo Danh sách biên chế cán bộ chiến sỹ Đại đội G35 - Tiểu đoàn 8 pháo binh Phân khu 1, năm 1969

2018122959203


Báo cáo Danh sách biên chế cán bộ chiến sỹ Đại đội G35 - Tiểu đoàn 8 pháo  binh Phân khu 1, năm 1969.

Danh sách này do đ/c Huỳnh Văn Cao, Đại đội trưởng Đại đội G35 lập ngày 1/2/1969, thống kê tên các cán bộ chiến sỹ biên chế trong Đại đội, gồm Đại đội bộ, các Trung đội.

Ảnh chụp Bảng danh sách


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét