Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

[3.146] Dấu chân Trung đoàn 209 tại miền Đông Nam bộ (2): Giấy báo thương, cấp cho đ/c Đỗ Văn Toán, đơn vị Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 209, năm 1968

2018122252192

Giấy báo thương, cấp cho đ/c Đỗ Văn Toán, đơn vị Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 209, bị thương ngày 26/8/1968 tại trận chốt cạnh đồn X10B đông nam Đức Lập.

Giấy tờ ghi đ/c Toán sinh 10/3/1949, do đ/c Nguyễn Văn Cống, thủ trưởng đơn vị S4 ký. Giấy tờ này quân Mỹ thu giữ cuối năm 1968, cách đây tròn 50 năm, tại miền Đông nam Bộ.

Ảnh chụp giấy tờ:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét