Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

[4.26.1] Tiểu đoàn 8 pháo binh Phân khu 1 (7) - Quyết định đề bạt đ/c Nguyễn Văn Ảnh lên cấp Tiểu đoàn bậc phó tiểu đoàn 8 pháo binh Phân khu 1, năm 1968

2018122959203

Quyết định đề bạt đ/c Nguyễn Văn Ảnh lên cấp Tiểu đoàn bậc phó tiểu đoàn 8 pháo binh Phân khu 1, năm 1968.

Quyết định đề ngày 22/12/1968, do đ/c Trần Quốc Dũng - Phó Chính ủy Phân khu 1 ký.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét