Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

[5.107] Dấu chân Trung đoàn 209 tại miền Đông Nam bộ (4): Giấy chứng minh ĐOàn chi viện của đ/c Bùi Xuân Mẫn, thuộc Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 209 Sư đoàn 7, năm 1968

2018123060207

Giấy chứng minh Đoàn chi viện của đ/c Bùi Xuân Mẫn, thuộc Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 209 Sư đoàn 7, năm 1968. Đ/c Mẫn thuộc quân số của Đoàn chi viện 3013, được đi đến B3 (đi S9).

Theo chú thích của quân Mỹ, có lẽ đơn vị của đ/c Bùi Xuân Mẫn là Đại đội 2 - Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 209.

Ảnh chụp Giấy chứng minh:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét