Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

[3.149] Tiểu đoàn 8 pháo binh Phân khu 1 (6) - Các Giấy khen của đ/c Trần Văn Sỏi, tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 30 Tiểu đoàn 8 pháo binh Phân khu 1

2018122959202

Các Giấy khen của đ/c Trần Văn Sỏi, tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 30 Tiểu đoàn 8 pháo binh Phân khu 1, gồm:

- Bằng khen do đ/c Trần Mao ký ngày 12/3/1969, tặng thưởng về thành tích bắn cháy 1 xe thiết giáp ngày 12/1/1969.

- Giấy khen do đ/c Trần Mao ký ngày 22/3/1969, tặng thưởng về thành tích chiến đấu trong trận Hóc Nai ngày 23/2/1969.

- Giấy khen do đ/c Nguyễn Ảnh ký ngày 25/1/1969, tặng thưởng về thành tích chiến đấu và công tác cuối năm 1968.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét