Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

[3.146.1] Dấu chân Trung đoàn 209 tại miền Đông Nam bộ (2): Bảng chấm cơm, thời điểm tháng 12/1968, của Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, có tên 19 cán bộ chiến sỹ trong Trung đội.

2018122252192

Bảng chấm cơm, thời điểm tháng 12/1968, của Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, có tên 19 cán bộ chiến sỹ trong Trung đội.

Thời điểm này Trung đoàn 209 mới vào chiến trường Đông nam bộ, và còn mang mật danh là Trung đoàn 320. Giấy tờ này do quân Mỹ thu giữ cách đây tròn 50 năm.

Tên các cán bộ, chiến sỹ là: 
1. Nguyễn Văn Khiết
2. Hoàng Văn Kích
3. Vũ Văn Túc
4. Nguyễn Đình Nga
5. Vũ Quang Thất
6. Nguyễn Đình Điện
7. Nguyễn Xuân Tích
8. Hoàng Văn Nghé
9. Nguyễn Văn Duẩn
10. Nguyễn Công Hòa
11. Hoàng Văn Tỉnh
12. Nguyễn Văn Báu
13. Nguyễn Văn Kiểu
14. Vũ Văn Hanh
15. Lê Văn Lương
16. Nguyễn Đình Thuộc
17. Nông Văn Hùng
18. Nông Văn Phú
19. Nguyễn Trọng Mầu

Ảnh chụp giấy tờ:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét