Thứ Năm, 7 tháng 7, 2022

[3.247] Giấy tờ của chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 808 Mặt trận 7 Quảng Trị: Giấy chứng nhận khen thưởng của đc Trần Văn Tắc quê Đồng Cương - Yên Lạc - Vĩnh Phúc và Đơn xin vào Đảng của đc Nguyễn Đức Khứ quê Hải Lâm - Hải Lăng - Quảng Trị, năm 1968

2022070732538


Ngày 22/8/1968 quân Mỹ thu giữ tại khu vực xã Triệu Sơn huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị một số giấy  tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 808 (K8) Mặt trận 7 Quảng Trị, gồm:

- Giấy chứng nhận khen thưởng của đc Trần Văn Tắc sinh năm 1938, quê Đồng Cương - Yên Lạc - Vĩnh Phúc, về thành tích chiến đấu.

- Đơn xin vào Đảng của đc Nguyễn Đức Khứ quê Hải Lâm - Hải Lăng - Quảng Trị, kèm theo là bản Sơ yếu lý lịch.

Ảnh chụp Giấy tờ:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét