Thứ Năm, 28 tháng 7, 2022

[5.385] Sơ yếu lý lịch của Liệt sỹ Nguyễn Thị Giã, hộ lý Bệnh xá huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định, quê Hoài Mỹ - Hoài Nhơn - Bình Định

2022072853570

Tháng 1 năm 1971, lực lượng biệt kích Mỹ có thu giữ được nhiều giấy tờ của Bệnh xá huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định ở vùng rừng núi phía đông sông Lại Giang.

Một trong số giấy tờ có Sơ yếu lý lịch của Liệt sỹ Nguyễn Thị Giã, sinh 1949, quê thôn Công Lương xã Hoài Mỹ huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định, hiện là hộ lý Bệnh xá Hoài Nhơn. LS Nguyễn Thị Giã tham gia cách mạng  ngày 5/3/1966.

Web Cơ sở dữ liệu quốc gia mộ Liệt sỹ có thông tin về Liệt sỹ Nguyễn Thị Giã trùng khớp với thông tin tại Sơ yếu lý lịch. Ls Giã hy sinh 28/2/1972.

Ảnh chụp 1 phần Sơ yếu lý lịch và ảnh bia mộ LS Giã tại NTLS Hoài Mỹ:






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét