Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2022

[3.249] Danh sách theo dõi bệnh nhân điều trị tại Bệnh xá Hoài Nhơn tỉnh Bình Định, năm 1970

2022073156574


Tháng 1 năm 1971, lực lượng biệt kích Mỹ có thu giữ được nhiều giấy tờ của Bệnh xá huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định ở vùng rừng núi phía đông sông Lại Giang.

Một trong số đó có Danh sách theo dõi bệnh nhân điều trị tại Bệnh xá Hoài Nhơn tỉnh Bình Định, năm 1970. Bản danh sách thể hiện các thông tin: Tên bệnh nhân, quê quán, chức vụ,, ngày vào viện, ngày ra viện, kinh phí điều trị, tiền ăn hàng ngày...

Các bệnh nhân phần nhiều là cán bộ/ du kích các xã trong huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định.


Ảnh chụp 1 phần 1 trang Danh sách:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét