Thứ Hai, 11 tháng 7, 2022

[5.378] Giấy tờ cá nhân của các Liệt sỹ Trung đoàn 33 Sư đoàn 5 hy sinh sau trận đánh vào căn cứ Mỹ tại Tây Ninh ngày 26/10/1968: (1) LS Vũ Ngọc Lãi quê Hồng Thái, Ân Thi, Hải Hưng; (2) LS Nguyễn Văn Tường/Cường quê Tiên Phong, Thanh Miện, Hải Hưng

2022071136546

Ngày 26/10/1968 quân Mỹ trú đóng tại căn cứ JULIE thuộc tỉnh Tây Ninh bị bộ đội thuộc Trung đoàn 33 Sư đoàn 5 Quân Giải phóng Miền tấn công.

Sau trận đánh quân Mỹ có thu được một số giấy tờ của Liệt sỹ thuộc Trung đoàn 33, khớp với thông tin trong web Chính sách quân đội, gồm:

1 - Giấy chứng minh của đc Vũ Ngọc Lãi, đơn vị Đoàn 2009 và 1 cuốn sổ ghi chép cá nhân. Web Chính sách quân đội có thông tin LS Vũ Ngọc Lãi đơn vị Trung đoàn 33, quê Hồng Thái, Ân Thi, Hải Hưng, hy sinh 26/10/1968; 
2 - Giấy chứng minh của đc Nguyễn Văn Tường đơn vị Đ250 và Giấy khen của đc Nguyễn Văn Tường đại đội 2 tiểu đoàn 7 phòng hậu cần B3, quê Tiên Phong - Thanh Miện - Hải Dương. Web Chính sách quân đội có thông tin LS Nguyễn Văn Cường quê Tiên Phong, Thanh Miện, Hải Hưng, đơn vị Trung đoàn 33. Dựa trên các thông tin về quê quán, thì đây chính là thông tin về LS Nguyễn Văn Tường trên giấy tờ quân Mỹ thu giữ.

Ảnh chụp các giấy tờ:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét