Thứ Tư, 27 tháng 7, 2022

[3.248] Giấy cho phép về thăm gia đình của đồng chí Lê Đức Thông đơn vị 4720, quê xã Hoàn Sơn huyện Tiên Sơn tỉnh Hà bắc

2022072752568


* Ngày 15/5/1972, tại khu vực bắc thị xã Kontum, quân Sài gòn có thu giữ nhiều giấy tờ của chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 28 sư đoàn 10.

Một trong số các giấy tờ có Giấy đề ngày 2/2/1971 của ĐƠn vị 4720 gửi tới các cơ quan chính quyền địa phương xã Hoàn Sơn thông báo là có quân nhân Lê Đức Thông nguyên quán Hoàn Sơn - Tiên Sơn - Hà Bắc, do gia đình có khó khăn nên đơn vị đã giải quyết cho đc Thông về thăm gia đình. Phía cuối tờ giấy có ghi đúng 6 giờ ngày 6/2/1971 có mặt tai đơn vị.

Ảnh chụp Giấy tờ:


* Khu vực quân Sài Gòn thu được giấy tờ này nằm ngay phía bắc ngoại vi thị xã Kontum.

* Web Chính sách quân đội không có thông tin liệt sỹ như thông tin trên giấy tờ bị thu giữ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét