Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2022

[5.381] Giấy giới thiệu cung cấp của Liệt sỹ Trần Đình Mạc, đơn vị Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 141 Sư đoàn 7, quê Nam Chính - Tiền Hải - Thái Bình, năm 1971

2022071540552


Ngày 14/10/1971, lính dù thuộc Tiểu đoàn 1 dù quân đội Sài Gòn thu giữ được tại khu vực Tây Nam Thiện Ngôn (tỉnh Tây Ninh) một số giấy tờ của bộ phận thông tin Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 141 Sư đoàn 7 Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Một trong số giấy tờ đó có Giấy giới thiệu cung cấp đề ngày 31/8/1971 cấp cho đc Trần Đình Mạc, Trung đội bậc phó, đơn  vị thông tin d3 F38 (Tức d3 E141 F7). Ảnh chụp Giấy giới thiệu cung cấp:Web Ccb sư đoàn 9 có thông tin về Liệt sỹ Trần Văn Mạc như sau: LS Trần Văn Mạc đơn vị: dbộ 3/f7 quê Nam Chính  - Tiền Hải - Thái Bình, hy sinh 14/10/1971.

Web Chính sách quân đội có thông tin LS Trần Đình Nhạc đơn vị: 3, 141, f7 sinh năm 1948 quê Nam Chính, Tiền Hải, Thái Bình, ngày hy sinh 14/10/1971.

Nhận thấy các thông tin khớp với thông tin trên giấy tờ bị thu giữ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét