Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2022

[5.375] Thông tin của quân Mỹ về việc đầu năm 1969 phát hiện khu vực có 20 mộ chôn cất bộ đội Việt Nam, nay thuộc xã Tân Long huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị

2022070934033.208

Trong báo cáo của quân đội Mỹ có 1 đoạn thông tin ngắn gọn ở khoảng thời gian đầu năm 1969 như sau:

- Quân đội Mỹ phát hiện 20 mộ có 20 thi thể bộ đội Việt Nam. Bia mộ đề 18/4/1968. Hai mộ có vẽ dòng chữ 5-2-3-304 phía trên. [Phán đoán đây chính là phiên hiệu đơn vị: C5/d2/E3/F304].

- Ngoài ra còn phát hiện 14 đạn cối 60mm 50 viên đạn AK47 5 lựu đạn Trung quốc và 9 đạn cối 82mm.

* Dựa theo tọa độ phát hiện khu mộ trong báo cáo quân Mỹ thì nay thuộc xã Tân Long huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.

* Chưa có thông tin về việc khu mộ này hiện nay đã được quy tập hay chưa.

* Bản đồ vị trí xã Tân Long huyện Hướng Hóa
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét