Thứ Năm, 7 tháng 7, 2022

[5.374] Bản danh sách cán bộ chiến sỹ thuộc Đại đội 3 Tiểu đoàn 8 (Tiểu đoàn 808) Mặt trận 7 Quảng Trị, năm 1968

2022070732539


Ngày 21/8/1968 quân Mỹ thu giữ tại khu vực xã Triệu Sơn huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị một số giấy  tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 808 (K8) Mặt trận 7 Quảng Trị, gồm các báo cáo, danh sách cán bộ chiến sỹ...

Một trong số đó là bản danh sách một số cán bộ chiến sỹ thuộc Đại đội 3 Tiểu đoàn K8, có đồng chí tên là Lo.

Ảnh chụp bản danh sách:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét