Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2022

[5.376] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (98): Giấy tờ của các liệt sỹ thuộc Trung đoàn 33 hy sinh sau trận đánh vào Căn cứ JULIE ngày 26/10/1968 - (1) Giấy chứng minh của Liệt sỹ Hà Văn Lệ quê Thượng Ẩm, Sơn Dương, Tuyên Quang; (2) Sơ yếu lý lịch Liệt sỹ Nguyễn Đình Hội quê Thái Học, Chí Linh, Hải Hưng; (3) Sổ ghi chép của Liệt sỹ Lục Văn Bản quê Đỗ Lương, Hữu Lũng, Lạng Sơn

2022070934542


Ngày 26/10/1968 quân Mỹ trú đóng tại căn cứ JULIE thuộc tỉnh Tây Ninh bị bộ đội thuộc Trung đoàn 33 Sư đoàn 5 Quân Giải phóng Miền tấn công.

Sau trận đánh quân Mỹ có thu từ thi thể bộ đội Việt Nam một số giấy tờ của Liệt sỹ thuộc Trung đoàn 33, gồm:

1. Giấy chứng minh cấp cho đc Hà Văn Lệ đơn vị Đ7014.

2. Sơ yếu lý lịch của đc Nguyễn Đình Hội- 23 tuổi, con ông Nguyễn Đình Khang và bà Nguyễn Thị Tổ, quê Ninh Chấp - Thái Học - Chí Linh - Hải Dương.

3. Cuốn sổ ghi chép cá nhân của đc Lục Văn Bản/ Lục Xuân Bản, có nhiều trang ghi chép bài học quân y, ghi chép cá nhân. Có 1 trang sổ có 1 bức ảnh phụ nữ, ghi địa chỉ Hùng Cường - Đại Từ - Bắc Thái.

Ảnh chụp các giấy tờ:

Trong web Chính sách quân đội có thông tin về 3 liệt sỹ Hà Văn Lệ, Nguyễn Đình Hội, Lục Văn Bản, đơn vị Trung đoàn 33 Sư đoàn 5, khớp với thông tin Mỹ thu giấy tờ, cụ thể:


Họ và tên:Hà Văn Lệ
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1938
Nguyên quán:Thượng Ẩm, Sơn Dương, Tuyên Quang
Trú quán:Thượng Ẩm, Sơn Dương, Tuyên Quang
Nhập ngũ:2/1968
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:D8 Quân khu 7 E33
Cấp bậc:Binh nhất
Chức vụ:
Ngày hi sinh:26/10/1968
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu
Nơi hi sinh:Khu Tầm Reng, Tây Ninh
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:Cùng quêHọ và tên:Nguyễn Đình Hội
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1945
Nguyên quán:Thái Học, Chí Linh, Hải Hưng
Trú quán:Thái Học, Chí Linh, Hải Hưng
Nhập ngũ:3/1967
Tái ngũ:
Đi B:3/1968
Đơn vị khi hi sinh:D8 E33 QK7
Cấp bậc:Binh nhất
Chức vụ:
Ngày hi sinh:26/10/1968
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu
Nơi hi sinh:Bải Tầng Keng, Tây Ninh
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:Cùng quêHọ và tên:Lục Văn Bản
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1946
Nguyên quán:Đỗ Lương, Hữu Lũng, Lạng Sơn
Trú quán:Đỗ Lương, Hữu Lũng, Lạng Sơn
Nhập ngũ:1/1966
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:D8
Cấp bậc:Trung sỹ
Chức vụ:
Ngày hi sinh:26/10/1968
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu
Nơi hi sinh:Dương Minh Châu, Tây Ninh
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét