Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2022

[5.377] Giấy tờ cá nhân của các Liệt sỹ Trung đoàn 33 Sư đoàn 5 hy sinh sau trận đánh vào căn cứ Mỹ tại Tây Ninh hôm 26/10/1968: (1) LS Nguyễn Văn Gầy quê Tường Chinh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú; (2) LS Nông Văn Lư quê Tân Lập, Chợ Cồn, Bắc Thái; (3) LS Triệu Minh Cẩm quê Bạch Đằng, Hoà An, Cao Bằng; (4) LS Vũ Văn Hà quê Tân Dân, Chí Linh, Hải Hưng

2022071035544

Ngày 26/10/1968 quân Mỹ trú đóng tại căn cứ JULIE thuộc tỉnh Tây Ninh bị bộ đội thuộc Trung đoàn 33 Sư đoàn 5 Quân Giải phóng Miền tấn công. 

Sau trận đánh quân Mỹ có thu được một số giấy tờ của Liệt sỹ thuộc Trung đoàn 33, khớp với thông tin trong web Chính sách quân đội, gồm:

(1) Giấy chứng minh cấp cho Đc Nguyễn Văn Gầy đơn vị Đoàn 2009 được đi đến Hải Yến. Web Chính sách quân đội có LS Nguyễn Văn Gầy Trung đoàn 33 quê Tường Chinh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú; 

(2) Giấy khen đề ngày 15/8/1968 do đc Phan Liêm cấp cho đc Nông Văn Lư đơn vị J5 K2 tức C5/d2/E33 về thành tích chiến đấu. Web Chính sách quân đội có thông tin về LS Nông Văn Lư quê Tân Lập, Chợ Cồn, Bắc Thái; 

(3) Đơn xin chuyển Đảng chính thức của đc Triệu Minh Cẩm. Web Chính sách quân đội có thông tin về LS Triệu Minh Cẩm quê Bạch Đằng, Hoà An, Cao Bằng; 

(4) Một mẩu giấy ghi tên Vũ Văn Hà K8 Di 2 (Tức J2 hay E33). Web Chính sách quân đội có thông tin về LS Vũ Văn Hà quê Tân Dân, Chí Linh, Hải Hưng.

Ảnh chụp các giấy tờ:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét