Thứ Tư, 13 tháng 7, 2022

[5.379] Giấy tờ cá nhân của các liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 46 Trung đoàn 40 pháo binh Mặt trận B3 Tây Nguyên: (1) Giấy chứng minh quân nhân của LS Nguyễn Văn Phách quê Lạc Vệ, Tiên Sơn, Hà Bắc; (2) Sổ ghi chép cá nhân của LS Vũ Quang Công quê Nam Tân, Nam Trực, Nam Hà * Danh sách 8 Liệt sỹ Đại đội 6 Tiểu đoàn 46 Trung đoàn 40 pháo binh B3 hy sinh 17/4/1972

2022071338549


1. Ngày 17/4/1972 đại đội trinh sát Sư đoàn 23 quân Sài Gòn có giao chiến dữ dội với khoảng 1 đại đội bộ đội Việt Nam ở khu vực núi Chư Tút.

Sau trận chiến quân Sài Gòn có thu giữ 1 số giấy tờ của bộ đội Việt Nam, gồm có:

- Giấy chứng minh quân nhân cấp ngày 11/9/1969 do Đại tá Đặng Tính Chính ủy Bộ Tư lệnh phòng không không quân ký, cấp cho đc Nguyễn Văn Phách hiện là Chính trị viên đại đội 6 Tiểu đoàn 46 Trung đoàn 40. Đc Phách sinh năm 1943 quê Lạc Vệ, Tiên Sơn, Hà Bắc; Web Chính sách có thông  tin về liệt sỹ Nguyễn Văn Phách khớp với thông tin trên Giấy chứng minh quân nhân, và đáng chú ý là LS Phách hiện có bia mộ tại NTLS thị xã Pleiku.

- Sổ ghi chép cá nhân của đc tên là Quang Công, đơn vị C6 d46 E40. Trong web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Vũ Quang Công quê Nam Tân, Nam Trực, Nam Hà, thông tin khớp với thông tin giấy tờ thu giữ, và đáng chú ý là LS Phách hiện có bia mộ tại NTLS thị xã Pleiku.

Ảnh chụp các giấy tờ:
2. Web Chính sách quân đội có thông tin về 8 liệt sỹ Đại đội 6 Tiểu đoàn 46 Trung đoàn 40 pháo binh B3 Tây Nguyên hy sinh ngày 17/4/1972 tại Chư Tút (Trong đó có LS Nguyễn Văn Phách và Vũ Quang Công bị thu giữ giấy tờ cá nhân), đều có nơi an táng hiện nay tại NTLS Pleiku hoặc Kontum


1 * LS Hà Dũng Tiến * Hy sinh: 17/04/1972 * Đơn vị: D46 E40 * Quê quán: Đồng Hồ, Thụy Phong, Thái Thụy, Thái Bình * Nơi hy sinh: Chư Tút

2 * LS Lương Kim Tuyến * Hy sinh: 17/04/1972 * Đơn vị: C6 D46 E40 * Quê quán: Giang Nam, Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình * Nơi hy sinh: Chư Tút

3 * LS Mùa Se Chứ * Hy sinh: 17/04/1972 * Đơn vị: C6 D46 E40 * Quê quán: Lũng Cảm, Long Lũng, Đồng Văn, Hà Giang * Nơi hy sinh: Chư tút

4 * LS Nguyễn Văn Phách * Hy sinh: 17/04/1972 * Đơn vị: C6 D46 E40 * Quê quán: Lạc Vệ, Tiên Sơn, Hà Bắc * Nơi hy sinh: Chư Tút

5 * LS Nguyễn Viết Quang * Hy sinh: 17/04/1972 * Đơn vị: C6 D46 E40 * Quê quán: Thanh Lương, Đồng Thành, Vũ Thư, Thái Bình * Nơi hy sinh: Chư Tút

6 * LS Tạ Đình Nhĩ * Hy sinh: 17/04/1972 * Đơn vị: C6 D46 E40 * Quê quán: Thương Xuân, Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình * Nơi hy sinh: Chư Tút

7 * LS Trần Quang Nhật * Hy sinh: 17/04/1972 * Đơn vị: C6 D46 E40 * Quê quán: Xóm 14, Tây Sơn, Tiền Hải, Thái Bình * Nơi hy sinh: Chư Tút

8 * LS Vũ Quang Công * Hy sinh: 17/04/1972 * Đơn vị: c6 d46 E40 * Quê quán: Đông Lưm Nam Tân, Nam Trực, Nam Hà * Nơi hy sinh: Chư Tút


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét