Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

[2.1.5] Mật danh các đơn vị Quân đội Nhân dân VN trong Kháng chiến chống Mỹ cứu nước (13) - Địa bàn QK5/ Sư đoàn 5 - Nông trường 5

Mật danh một số đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam trên chiến trường miền Nam trong KCCM, tổng hợp của phía Mỹ năm 1967

-2013080867017042-

 

A.III.2 Trung đoàn 18B - Sư đoàn 5/ Nông trường 5 - Quân khu 5 Mật danh: Đoàn chi viện 303, Sông Chu, Trung đoàn 52, Sao Thủy, 309B, An Hoa 200, Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo, Quang Truong (?), Trung đoàn 20, Công trường 20, Trung đoàn 382
A.III.2.a Tiểu đoàn 7 - Trung đoàn 18B - Sư đoàn 5/ Nông trường 5 - Quân khu 5 Mật danh: Đoàn chi viện 303A, Tiểu đoàn 2, d204, H31, Nông trường 2, Khu 7, 303C, AP7, Sông Chu, Xã Hùng (?)
A.III.2.b Tiểu đoàn 8 - Trung đoàn 18B - Sư đoàn 5/ Nông trường 5 - Quân khu 5 Mật danh: H2, Đoàn chi viện 303B, H8, AP8, Kim..
A.III.2.c Tiểu đoàn 9 - Trung đoàn 18B - Sư đoàn 5/ Nông trường 5 - Quân khu 5 Mật danh: X71, Quang 30, Duong 250 (?), Thôn Việt 180, Tiểu đoàn 19, T180, U3, Xã 14, Tiểu đòan 14, 30B, Tiểu đoàn 527, Khu 5, d3, Làng 14, Tiểu đoàn 29, 303, Xã 30, X30.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét