2013081321047012
Thư cá nhân, của chiến sỹ Vũ Đình Khắc, thuộc 1 đơn vị của Sư đoàn 5 Quân Giải phóng miền Nam VN, gửi về cho ông Vũ Đình Khích, xóm Nam, thôn Phú Lộc - xã Cẩm Vũ - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương. Lá thư đề ngày 1/1/1967, gửi kèm theo là thiệp chúc mừng năm mới của đơn vị do Chỉnh ủy Đoàn 54 Nguyễn Văn Các ký. Phía cuối lá thư gửi về gia đình, tác giả bức thư có huớng dẫn cách làm phong bì để gửi thư từ miền Bắc vào miền nam.
Bức thư này bị lính Mỹ thu ngày 24/3/1967 tại Tây Ninh.

alt
alt


alt