Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Tổng Mục lục bài đăng

Mục lục các bài đăng tại blog Kỷ vật kháng chiến của Rongxanh như sau:
1. Các bài về Số hiệu hòm thư các đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam trên chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước do phía Mỹ tổng hợp, gồm:

[1.1] - Về hệ thống số hiệu hòm thư các đơn vị QĐND VN trong Kháng chiến chống Mỹ trên chiến trường miền Nam


 

2. Thông tin về các đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam trên chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước do phía Mỹ tổng hợp, gồm:
  
[2.1.1] Mật danh các đơn vị Quân đội Nhân dân VN trong Kháng chiến chống Mỹ cứu nước (2) - Địa bàn QK5 - Sư đoàn 2 (Tổng hợp của phía Mỹ năm 1967) 
[2.1.2] Mật danh các đơn vị Quân đội Nhân dân VN trong Kháng chiến chống Mỹ cứu nước (3) - Địa bàn QK5 - Sư đoàn 3 Sao Vàng (Tổng hợp của phía Mỹ năm 1967) 
[2.1.3] Mật danh các đơn vị Quân đội Nhân dân VN trong Kháng chiến chống Mỹ cứu nước (4) - Địa bàn QK5 - Sư đoàn 5/ Nông trường 5 (Tổng hợp của phía Mỹ năm 1967) 
[2.2.1] Phân bố - Quân số các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam đến 31/5/1973 - Địa bàn QK1 VNCH 
[2.2.2] Phân bố - Quân số các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam đến 31/5/1973 - Địa bàn QK2 VNCH 
[2.2.3] Phân bố - Quân số các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam đến 31/5/1973 - Địa bàn QK3 VNCH 
[2.2.4] Phân bố - Quân số các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam đến 31/5/1973 - Địa bàn QK4 VNCH 
[2.2.5] Phân bố và quân số các đơn vị hành chính Quân đội Nhân dân Việt Nam trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam đến 31/5/1973


3. Kỷ vật của các chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam trên chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước do phía Mỹ thu được, gồm:

[3.1] Giấy khen của Tiểu đoàn 445 cấp cho chiến sỹ Ngô Văn Viên quê Quảng Ngãi, năm 1966
[3.2] Thư cá nhân của chiến sỹ thuộc Sư đoàn 5 gửi về Cẩm Giàng - Hải Dương
[3.3] Thư cá nhân của chiến sỹ Sư đoàn 5 gửi về Phủ Cừ - Hưng Yên
[3.4] Thư cá nhân của chiến sỹ Sư đoàn 5 gửi về Kiến Thụy - Hải Phòng
[3.5] Giấy chứng minh của cán bộ/ chiến sỹ Quân đội ND VN sử dụng trên đường chi viện vào Nam


4. Giấy tờ của các đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam trên chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước do phía Mỹ thu được, gồm Giấy báo tử, sổ sách ghi chép các đơn vị...

[4.1] Giấy báo tử Liệt sỹ quê Kiến Xương - Thái Bình
[4.2] Sổ ghi chép danh sách thuơng binh - tử sỹ - mất tích của đơn vị 339 (Tiểu đoàn 5 - Trung đoàn 95A Sư đoàn 5/ Nông trường 5 - Quân khu 5)
 
5. Hỗ trợ tìm kiếm thông tin Liệt s trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, gồm: 
[5.1.1] Sư đoàn 1/ Mặt trận Tây Nguyên B3 và trận chiến Đức Lập tháng 8/1968 
[5.1.2] Sư đoàn 1/ Mặt trận Tây Nguyên B3 và trận chiến Đức Lập tháng 8/1968 (1) 
[5.1.3] Sư đoàn 1/ Mặt trận Tây Nguyên B3 và trận chiến Đức Lập tháng 8/1968 (2) 
[5.1.4] Sư đoàn 1/ Mặt trận Tây Nguyên B3 và trận chiến Đức Lập tháng 8/1968 (3) 
[5.1.5] Sư đoàn 1/ Mặt trận Tây Nguyên B3 và trận chiến Đức Lập tháng 8/1968 (4) 
[5.2] Liệt sỹ ở Ban tham mưu Quảng Nam, hy sinh 11/8/1971 
[5.3.1] Trận tấn công Cồn Khe - Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam ngày 12/5/1969 
[5.3.2] Trận tấn công Cồn Khe - Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam ngày 12/5/1969 
[5.3.3] Trận tấn công Cồn Khe - Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam ngày 12/5/1969 
[5.3.4] Trận tấn công Cồn Khe - Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam ngày 12/5/1969 
[5.3.5] Trận tấn công Cồn Khe - Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam ngày 12/5/1969
[5.3.6] Trận tấn công Cồn Khe - Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam ngày 12/5/1969 của Tiểu đoàn 1 bộ binh (R20) Quảng Đà
[5.3.7] Trận tấn công Cồn Khe - Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam ngày 12/5/1969 của Tiểu đoàn 1 bộ binh (R20) Quảng Đà

6. Chđề khác, gồm các bài viết:
[6.1.1] Quốc kỳ - Quốc ca nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 1 (15 - 20/9/1955) tại Hà Nội

 

1 nhận xét:

 1. Liệt sĩ Trần Duy Đông
  Sinh năm 1947
  Quê quán đông sơn khai sơn anh sơn nghệ an
  Nhập ngũ 05/1965
  Đơn vị C20 tình đôi gia Lai
  Hy sinh 19 4 năm 1972
  Tại ấp kồ huyện 6
  Này làng kố xã trang huyện đắc đoa tình gia Lai
  Nới an táng tại (31_98)07 1/50000

  Trả lờiXóa