2013081422049004
Các bức thư cá nhân của chiến sỹ Nguyễn Đình Kính, thuộc 1 đơn vị của Sư đoàn 5 Quân Giải phóng miền Nam, gửi về cho nguời chị là Nguyễn Thị Vọng, và gửi cho mẹ tại thôn Đồng Minh - xã Trường Chinh - huyện Phủ Cừ - tỉnh Hưng Yên.
Theo link
http://hungyentv.vn/94/12831/Giao-duc-dao-tao/Phu-Cu-Tre-em-khong-den-lop-khi-xoa-diem-truong-o-thon.htm
thì địa chỉ trên bây giờ có thể là thông Đồng Minh - xã Đoàn Đào - huyện Phủ Cừ
Các bức thư này do lính Mỹ thu được tại Tây Ninh 24/3/1967.

alt


alt

alt

alt