Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

[2.0] Mật danh các đơn vị Quân đội Nhân dân VN trong Kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1)


-2013080867017042-
Trong Kháng chiến chống Mỹ, trên chiến trường miền Nam, bên cạnh số hiệu hòm thư, các đơn vị phía Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn luôn thay đổi mật danh nhằm giữ bí mật đơn vị. Các mật danh này được sử dụng nhiều trong các giấy tờ của đơn vị, thư từ của cán bộ chiến sỹ gửi về gia đình,...

Phía Mỹ rất chú trọng nắm thông tin các đơn vị của phía Quân đội Nhân dân VN, ngoài số hiệu hòm thư, họ còn tổng hợp mật danh các đơn vị.

Dưới đây Rongxanh dịch và đưa lên  thông tin tổng hợp về mật danh các đơn vị QDND VN của phía Mỹ nắm được, với mong muốn góp phần hỗ trợ thân nhân các gia đình LS có nguồn thông tin tham khảo khi tìm kiếm. Thông tin này được Rongxanh dịch từ tài liệu tiếng Anh, có nguồn từ http://www.texas.ttu.edu. Những thông tin này được đưa lên với mục đích phi lợi nhuận. 

Các bài của Rongxanh được đăng đồng thời trên http://kyvatkhangchien.blogspot.com và http://kyvatkhangchien.vnweblogs.com/.

Email: Rongxanhvdf@yahoo.com hoặc Kyvatkhangchien@gmail.com 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét