2013081523051
Giấy báo tử của bệnh xá G314 Phước Long gửi chỉ huy Đoàn 529 đi về Ông Cụ [Trung ương Cục Miền Nam] biết về trường hợp hy sinh do sốt rét ác tính của đ/c Nguyễn Đình Xuân (Vợ là Lê Thị Liên), quê quán tại xã Quang Bình - huyện Kiến Xương - tỉnh Thái Bình, đã mất ngày 4/4/1966.
Thông tin trên GBT cho thấy LS hy sinh trên đường chi viện vào miền Nam.
Phía Mỹ thu được Giấy báo tử ngày 11/3/1967 tại Tây Ninh.

[Đoàn 529 sau này là Tiểu đoàn thuộc Đoàn 69 pháo binh Miền, nay là Lữ đoàn 75 pháo binh Quân khu 7]

alt