Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

[5.3.4] Trận tấn công Cồn Khe - Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam ngày 12/5/1969

Ngày 23/8/2013, Rongxanh tiếp tục nhận mail của 1 CCB khác, có chút ít thông tin về chôn cất các chiến sỹ phía QDND VN tấn công căn cứ Cồn Khe ngày 12/5/1969. Rongxanh dịch qua tiếng Việt nội dung như sau:

... Buổi sáng hôm sau, khi mặt trời mọc, một số binh sỹ Bắc Việt bị chết (Tôi nhớ là 6 hoặc 7, có khi ít hơn) nằm xếp hàng cạnh nhau tại/ hoặc gần cổng trước căn cứ. Tôi không rõ họ đến đây từ đâu. Họ có thể đã được chôn cất phía bên phải, ngoài cổng, nhưng đó chỉ là 1 phỏng đoán.

Phần tiếng Anh:

... The next morning, well after sunrise, a number of NVA dead (I'd say 6 or 7, perhaps a few more) were lined up side-by-side at or near the front gate. Where they went from there, I don't know. They might have been buried right outside the gate, but that's just a guess.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét