Giấy khen, đề ngày 19/5/1966, do đ/c Bùi Quang Chánh, chỉ huy Tiểu đoàn 445 [Tiểu đoàn bộ đội địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu] ký, cấp cho đ/c Ngô Văn Viên, Khẩu đội trưởng súng cối 60mm thuộc đơn vị D445/C2, quê quán xã Phổ Trung - huyện Đức Phổ - tỉnh Quảng Ngãi, vì những thành tích trong chiến đấu [tại] Đất Đỏ ngày 26/4/1966.

alt