Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2022

[5.338] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (83): Giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ của đc Mai Hồng Biểu, quê xã Quỳnh An (nay là An Hòa) - Quỳnh Lưu - NGhệ An

2022031132483


Giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ đề ngày 23/2/1969 do đc Lê Xuân Cương Phó chủ nhiệm Chính trị ĐOàn 200 (Có thể là Trung đoàn 200 QK4), xác nhận đc Mai Hồng Biểu, sinh năm 1950 quê xã Quỳnh An (nay là An Hòa) - Quỳnh Lưu - NGhệ An, có thời gian làm nhiệm vụ XYZ từ tháng 2 đến tháng 12 năm 1968.

Giấy chứng nhận này do quân Mỹ thu giữ tại QUảng TRị năm 1969.

Ảnh chụp Giấy chứng nhậnTra cứu trong web Cơ sở dữ liệu quốc gia mộ Liệt sỹ không có liệt sỹ khớp với thông tin ở trên giấy tờ quân Mỹ thu giữ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét