Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

[4.63] Giấy giới thiệu điều động công tác 10 cán bộ biên chế về Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát (Trong đó có đc Lê Bá Ước, Anh hùng lực lượng vũ trang sau này ), tháng 9 năm 1966

2022031738496

Tháng 8 năm 1967 lực lượng SEAL - biệt kích hải quân Mỹ đã thu giữ được rất nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát tại khu vực kênh rạch ở xóm bà Bông - xã Phước An - huyện Nhơn Trạch.

Một trong số tài liệu đó là Giấy giới thiệu đề ngày 6/9/1966 của Phòng Tổ chức Cục Chính trị Miền  do đc Nguyễn Lưu - Trưởng phòng Tổ chức, gửi tới T10 (Tức Đặc khu Rừng Sát, hay Trung đoàn 10 đặc công RừnG Sát sau này) có nội dung như sau:

Thi hành chỉ thị của Cục Chính trị, Phòng  Tổ chức giới thiệu các cán bộ có tên dưới đây được điều động về T10 nhận công tác:
1. Lê Bá Ước - Chính trị viên tiểu đoàn (sau này là Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang)
2. Lê Công Trình - Tiểu đoàn phó
3. Võ Văn Nữa - Đại đội trưởng 
4. Đoàn Minh Hòa - Đại đội phó
5. Nguyễn Văn Hiểu - Chính trị viên phó đại đội
6. Võ Nguyên Diệp - Chính trị viên phó đại đội
7. Nguyễn Xuân Chuyên - Chính trị viên phó đại đội
8. Dương Trung Nghĩa - Đại đội phó
9. Vương Thế Hoàn - Trung đội phó
10. Trần Quang Đàm - Tiểu đội trưởng.

Ảnh chụp Giấy giới thiệuKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét