Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2022

[4.59] Biên bản tổng kết chiến thắng Sơn Khương - Trận đánh của Trung đoàn 31 Sư đoàn 2 Quân khu 5 ngày 16/10/1966 tại làng Sơn Khương quận Đức Dục tỉnh Quảng Nam

2022030526474


Quân Mỹ thu giữ tại tỉnh Quảng Nam tài liệu của Trung đoàn 31 Sư đoàn 2 Quân khu 5 có tiêu đề là "Biên bản tổng kết chiến thắng Sơn Khương".

Đây là trận đánh diễn ra ngày 16/10/1966 tại làng Sơn Khương quận Đức Dục tỉnh Quảng nam.

Ảnh chụp một phần Biên bản:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét