Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2022

[3.239] Giấy chứng nhận khen thưởng - Giấy chứng minh - Sơ yếu lý lịch đc Nguyễn Doãn Tuy, đơn vị thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sác, quê Nghi Hải - Nghi Lộc - Nghệ An

2022031940499


Tháng 8 năm 1967 lực lượng SEAL - biệt kích hải quân Mỹ đã thu giữ được rất nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát tại khu vực kênh rạch ở xóm bà Bông - xã Phước An - huyện Nhơn Trạch.

Trong số giấy tờ đó có các giấy chứng nhận khen thưởng, sơ yếu lý lịch, giấy chứng minh của đc Nguyễn Doãn Tuy, quê Nghi Hải - Nghi Lộc - Nghệ An

- Giấy chứng nhận bằng khen đề ngày 20/6/1967 do đc Lương Văn Nhã thay mặt Thủ trưởng Đoàn 10 ký, tặng đc Nguyễn Doãn Tuy về thành tích xuất sắc trong năm 1966.

- Giấy biểu dương đề ngày 8/1/1967 về thành tích trong các mặt công tác 2 tháng 11 và 12 năm 1966.

- Sơ yếu lý lịch

- Giấy chứng minh cấp cho đc Nguyễn Doãn Tuy đơn vị 635 được đến tại Ông Cụ.

Ảnh chụp các giấy tờ:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét