Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2022

[3.240] Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng của đc Lê Bá Ước (sau này là Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang), về sinh hoạt Đảng tại đơn vị mới là Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát, năm 1966

2022031940500


Tháng 2 năm 1970, biệt kích hải quân Mỹ thu giữ trong hầm tại khu rừng lầy nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát, nay gần xóm Bà Trường xã Phước An huyện Nhơn Trạch.

Trong số giấy tờ đó có Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng đề ngày 6/9/1966  của đc Lê Bá Ước - Chính trị viên Tiểu đoàn thuộc Đoàn 783 (Tên đoàn chi viện), nay chuyển đến T10 (Tức Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát). Giấy tờ này do đc Nguyễn Lưu - Trưởng phòng tổ chức Cục Chính trị Miền ký.


Ảnh chụp Giấy giới thiệu:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét