Thứ Hai, 14 tháng 3, 2022

[4.62] Danh sách cán bộ cấp tiểu đoàn và đại đội của 1 tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát, năm 1967

2022031435492

Tháng 8 năm 1967 lực lượng SEAL -  biệt kích hải quân Mỹ đã thu giữ được rất nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát tại khu vực kênh rạch ở xóm bà Bông - xã Phước An - huyện Nhơn Trạch.

Một trong số tài liệu đó là 1 bản danh sách cán bộ 1 tiểu đoàn của Trung đoàn 10. Danh sách liệt kê 39 cán bộ từ cấp tiểu đoàn trưởng/ Chính trị viên tiểu đoàn cho đến cán bộ quản lý đại đội 1 và đại đội 2.

Ảnh chụp 1 phần bản Danh sách:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét